8 елементів інновацій. Чи справді ви інноваційні?

Чим особливі успішні компанії-інноватори? Міжнародна консалтингова компанія McKinsey & Company провела дослідження, у результаті якого з’ясувала, що вони відрізняються від інших комплексними практиками й процесами, що допомагають їм структурувати та стимулювати інноваційну діяльність. Усього виділяють вісім елементів інновацій.

Прагнення

Чи вважаєте ви інновації критично важливими для розвитку компанії і чи маєте цілі, каскадовані на працівників, які працюють на це бачення?

Компанія-інноватор повинна мати далекосяжне, але реалістичне бачення. Інноваційну мету найкраще формулювати в кількісних показниках, вносити до конкретних стратегічних планів та передавати до нижчих ланок організації у формі цілей із відповідними термінами досягнення. Це зміцнює розуміння важливості інновацій і підвищує відповідальність за них.

Вибір

Чи інвестуєте ви в цілісний, збалансований у часі та ризиках портфель проєктів, які мають потенціал для успіху?

Багато компаній постають перед труднощами через неспроможність обрати найкращі ідеї: вони підтримують забагато проєктів, замість того щоб вкладати ресурси в ті, які мають найбільший потенціал. Щоб цього уникнути, потрібно правильно розставити пріоритети. Утім, запускаючи більше проєктів, ніж вони спроможні профінансувати, компанії зможуть легше обрати з них більш перспективні.


Читайте Нотатки CEO в Telegram

Дослідження

Чи маєте ви унікальні інсайти щодо бізнесу, ринків та технологій, які трансфуєте у виграшні ціннісні пропозиції?

Інновації вимагають дієвих і різноманітних ідей, але де їх брати? Можна знаходити ідеї, досліджуючи три напрями: проблему, яку потрібно вирішити; технологію, яка дозволяє це зробити; бізнес-модель, яка приносить гроші. Майже кожна успішна інновація виникає на перетині цих трьох елементів.

Еволюція

Чи створюєте ви нові бізнес-моделі, які забезпечують захищені джерела доходу з можливістю масштабування?

Більшість інноваційних систем зосереджені на нових продуктах, хоча цінують й інновації на рівні бізнес-моделі: зміна ланцюга вартості, диверсифікація потоків прибутку чи модифікація моделей доставлення. Багато компаній не хочуть ризикувати, змінюючи основну бізнес-модель, поки та не опиниться під очевидною загрозою — але в цей момент може бути надто пізно.

Пришвидшення

Чи випереджаєте ви конкурентів, швидко та ефективно створюючи й запускаючи інноваційні продукти?

Обережні бюрократичні процеси управління сповільнюють інновації. Необхідно підтримувати баланс: тримати бюрократію у вузді, але й не дозволяти стрімкому виходу на ринок підривати співпрацю всередині компанії, безперервні цикли навчання та чіткі шляхи ухвалення рішень, які сприяють інноваціям.

Масштабування

Чи запускаєте ви інноваційні продукти у правильному масштабі на релевантних ринках та для правильних сегментів?

Чітке бачення масштабів і охоплення ідеї допомагає залучати правильні ресурси та можливості, щоб забезпечити швидке доставлення нового продукту або послуги в потрібному обсязі й належної якості. Виробничі потужності, постачальники та дистриб’ютори мають бути готовими до швидкого й повного масштабування нового продукту. Утім, для деяких продуктів такі дії можуть стати смертельним вироком.

Розмах

Чи отримуєте ви перевагу, створюючи зовнішні взаємозв’язки та отримуючи прибуток від них?

Інновації вимагають співпраці із зовнішніми партнерами. Йдеться не лише про пошук нових ідей, а й про розподіл витрат і швидший вихід на ринок. Компанії, які максимально використовують зовнішню співпрацю, знають, яку користь можна отримати на певних стадіях інноваційного процесу.

Мобілізація

Чи має ваша команда достатньо мотивації, винагород та організованості, щоб знову і знову творити інновації?

Провідні компанії заохочують інноваційне мислення своїх людей, починаючи з прагнень. Коли ж ці прагнення втілюються в життя в рамках окремих проєктів, компанії уточнюють обов’язки за допомогою стимулів і винагород.Великим компаніям не так легко ставати новаторами — надто багато фіксованих процедур і культурних факторів. Та якщо ви прагнете цього, варто уважно вивчити передові практики світових новаторів, щоб підвищити ймовірність власного успіху.


Приєднуйтеся до закритої facebook-групи управлінців