Business Intelligence для ТОПів

Поточний статус бізнес-середовища

Світ сьогодні стрімко змінюється, швидкість життя зростає, передбачити майбутнє стає практично неможливо і виникає передчуття хаосу, що наближається.

Модель успіху в бізнесі — це тяжка праця. Це головне вміння, тому важливо отримувати від нього задоволення. Удача не обов’язково прийде одразу, може статися, що й через п’ять років. Дуже важливо весь цей час не припиняти тяжко працювати.

Фундамент керування бізнесом

Він стоїть на трьох китах. По-перше, це стратегічний менеджмент. Стратегія понад усе, не можна працювати навмання. По-друге, фінансова інтелігентність. Важливо знати, як заробляються гроші: аналізувати, співставляти, шукати різні варіанти. По-третє, це ризик-менеджмент, виклик буремному часу. Зараз важко уникнути чогось поганого, тому важливо хотіти перетворити це на хороше, на можливість. Це дуже конструктивна технологія.

Усе це разом хочеться назвати Business Intelligence.


Читайте Нотатки CEO в Telegram

Що таке Business Intelligence

Business Intelligence (BI) — нове визначення в сучасному світі. BI передбачає вихід на нові рубежі заробітку грошей. По-перше, це включає комплекс сучасних методів керування бізнесом, які базуються на інформаційних технологіях і дозволяють забезпечити максимальну ефективність бізнесу.

Принципи Business Intelligence

Перше — в основі керування має лежати прозора бізнес-модель.

Друге — керування будується на базі цілей, які мають бути оцифровані. Тут допомагає КРІ, що записує ваші цілі та має метрику. Важливо, щоб метрик не було забагато, тому що це ускладнює керування.

Третє — для практичної реалізації ВІ треба використовувати адекватну інформаційну комп’ютерну систему. Мова йде про вибір софта.

Дорожня карта Business Intelligence

Спочатку йде стратегічний менеджмент, потім з’являється фінансова інтелігентність — економіка та гроші бізнесу. Треба вміти робити фінансовий і управлінський облік — це дає розуміння рівня успішності роботи. Для детальнішого аналізу важливо проводити фінансову діагностику, а також приймати два типи рішень: короткострокові (у рамках одного року) і довгострокові (більше одного року). Зазвичай з цим пов’язано інвестиційне проектування.

На виході ми матимемо ризик-менеджмент.

Будування ефективного бізнесу

По-перше, необхідно уявити майбутній стан бізнесу. Це дасть зрозуміти, де ви зараз перебуваєте, а потім знайти шлях ефективного розвитку. Треба пам’ятати, що не існує одного шляху, не хапатися за перший, який прийшов на думку, і розробляти запасний план. Так ви матимете більше впевненості та менше ризиків.

Дерево бізнесу. Насамперед це візія, цінності, ресурси, можливості. По-друге — стратегія, орієнтація, бізнес-процеси, інновації. Третій пункт — маркетинг, продажі, виробництво, сервіс.

Три необхідних умови побудови ефективного бізнесу:

  1. Робити гроші.

  2. Забезпечити задоволення потреб ринку.

  3. Забезпечити працівникам надійне і комфортне оточення.


Приєднуйтеся до закритої facebook-групи управлінців

Сучасний стратегічний менеджмент

Стратегія — це розуміння місця і ролі компанії в майбутньому потоці подій, яке дозволяє сформувати інтегрований набір дій, направлених на створення стійких конкурентних переваг.

Для рішення цього завдання необхідно мати синтез знань, ресурсів, можливостей, намірів.

Для стратегічного менеджменту треба мати конкретні компоненти:

  1. Стратегічне мислення. Креативність, підприємницьке «осяяння» в розумінні компанії, галузі та оточення.

  2. Формалізоване стратегічне планування. Систематичний і зрозумілий процес формування стратегії.

  3. Ситуаційні стратегічні рішення. Ефективна реакція на несподівані загрози та можливості.

Головні особливості сучасного бізнес-середовища

Сучасне бізнес-середовище технологізоване та діджиталізоване. Зміни — безперервні, швидкі, комплексні, створюють непередбачуваність і знижують передбачуваність. Глобалізація — в R&D, технологіях, торгівлі, фінансах, комунікаціях і інформації, у результаті чого з’являються відкрита економіка, глобальна гіперконкуренція і взаємозалежність бізнесу.

Головний драйвер росту та джерело конкурентної сили у новій економіці — це інновації, засновані на знаннях. Головна проблема — знайти правильний фокус інновації і потім вміло його використовувати, підвищуючи результативність бізнесу.

Архітектура інновацій

  1. Стратегічні інновації. Підвищення вартості бізнесу.

  2. Продуктові інновації. Підвищення цінності для споживачів.

  3. Процесні інновації. Підвищення ефективності бізнесу.

Щоб продовжити вивчення теми, читайте далі: Почути головне: 8 порад як оцінити цінності топкандидата