Як створити антикризовий штаб компанії

Протидія кризі – це завдання не для однієї людини, навіть якщо вона – власник і керівник компанії в одній особі. Над розв’язанням кризових ситуацій має працювати антикризовий штаб – команда ключових співробітників компанії, озброєних необхідною інформацією, релевантною певній кризі. 

Команда антикризового штабу виконує дві ролі – розробляє план управління кризовими ситуаціями та бере безпосередню участь у подоланні криз.

Реагуючи на кризу, команда збирає і швидко аналізує інформацію, після чого ухвалює рішення, здійснює необхідні заходи та координує дії різних підрозділів компанії і зовнішніх ресурсів.

Принципи формування антикризового штабу однакові для малих і великих компаній. Різниця полягає лише в тому, що в невеликих компаніях одна людина може виконувати кілька ролей. Варто переконатися, що за кожен із ключових напрямів відповідатиме конкретний співробітник.


Приєднуйтеся до закритої facebook-групи управлінців

Консалтингова компанія MHA Consulting пропонує таку структуру основної команди антикризового штабу.

Керівник групи

Управляє командою та відповідає за безпеку й функціональний комфорт співробітників. Це фасилітатор команди. Керівник має повноваження щодо затвердження остаточного рішення, якщо його підтримує більшість учасників антикризового штабу. У разі потреби в умовах обмежених ресурсів керівник групи може ухвалювати швидкі рішення в межах своїх повноважень. Ця людина також забезпечує своєчасне поновлення бізнес-операцій компанії в інтересах клієнтів та акціонерів.

Адміністратор групи

Супроводжує діяльність штабу, контролює процеси відповідно до антикризового плану. 

Фінансовий керівник

Зобов’язаний гарантувати фінансову стабільність компанії під час кризової ситуації. Розуміє вплив кризи на фінансові та бухгалтерські питання, зокрема на бізнес-процеси, відповідність нормативним вимогам і звітність. Для подолання кризи особа, яка відповідає за цей напрям, може подавати пропозиції щодо підвищення кредитних лімітів та затримання деяких видів звітності в компанії.

HR-фахівець

Відповідає за опрацювання та впровадження рішень, спрямованих на підтримку постраждалих під час кризи працівників. До його компетенції належить вирішення питань, пов’язаних із роботою тимчасового персоналу, виплатами, а також залученням зовнішніх радників, якщо це необхідно. Координуючи дії з іншими підрозділами, зокрема з відділом комунікації, допомагає інформувати працівників про кризу, план дій та умови роботи.

IT-фахівець

Відстежує та реагує на можливі ризики кризи для ІТ-функції компанії. Керує ІТ-командою під час роботи над відновленням уражених комп’ютерних систем і мереж. Повідомляє команду з управління кризовими ситуаціями про вплив кризи на ІТ-функції та дії для вирішення пов’язаних із цим проблем. 

Юрист

Надає консультації та юридичну підтримку всім членам антикризового штабу щодо відповідальності, комунікацій, законності та юридичних наслідків дій, які можуть бути вжиті. 

Часто цю функцію виконують залучені фахівці юридичних компаній, які спеціалізуються на такій проблематиці. З ними варто заздалегідь укласти договір на юридичний супровід з умовою оперативного включення в процес у разі виникнення кризової ситуації.

Операційний директор

Сфера компетенції операційного директора – управління та логістика. Може надати команді інформацію про те, як криза впливає на організацію в роздрібних магазинах, дистрибуційних центрах або на виробництві. Допомагає оцінити план антикризових дій з точки зору операційного управління. 

Офіцер із безпеки

Відповідає за безпеку в організації (включно з фізичною безпекою та безпекою даних). Тісно співпрацює з місцевими та національними правоохоронними та слідчими органами. 

Адміністративний директор

Забезпечує проведення оцінки спричинених кризою збитків на об’єктах. Дбає про належне вирішення питань, пов’язаних зі страховими відшкодуваннями. Розв’язує проблему організації переїзду співробітників компанії в інші офіси та приміщення в разі необхідності. 

Спеціаліст із корпоративних та зовнішніх комунікацій

Бере активну участь в обговоренні та затвердженні будь-яких антикризових дій. Працює з іншими відділами (юридичним, HR, операційного управління) для забезпечення цілісності комунікацій упродовж кризи. Долучається до спілкування з персоналом, акціонерами, партнерами, ЗМІ.


Читайте Нотатки CEO в Telegram

Є два підходи до вибору лідера антикризового штабу:

  1. Призначення керівника, який виконуватиме цю функцію, незалежно від ситуації. Має бути сильним лідером із загальними знаннями з усіх напрямів.
  2. Вибір керівника для кожної кризи, виходячи з того, хто має найбільший досвід у певній сфері. Наприклад, особа, що керує процесами під час пожежі, та особа, яка відповідає за інформаційні технології, якщо виникне кіберінцидент.

Якщо до команди з політичних причин має входити високопосадовець, поміркуйте над тим, щоб запросити людину нижчого рангу з того самого відділу, яка має необхідні навички та якості для виконання роботи. Інший варіант – знайти для цього високопосадовця роль у команді, яка відповідала б його досвіду й темпераменту.

Матеріал є частиною книжки “Репутаційний антистрес. Інструктор для власників і топ-менеджерів бізнесу”, виданою Yakaboo Publishing, автори Сергій Біденко, спеціаліст із репутаційного менеджменту та антикризових комунікацій, та Ірина Золотаревич, експертка з комунікацій, громадська діячка, авторка освітніх програм. 

Щоб продовжити вивчення теми, читайте далі: Почути головне: 8 порад як оцінити цінності топкандидата